Có 1 kết quả:

phù chú

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lá bùa và lời khấn, có thể đổi được tà ma — Phù chú 符咒: Lá bùa của câu chú: Bí quyết của đạo gia dùng để đuổi ma quỷ. » Lại thêm phù chú xưa nay ai bì «. ( Lục Vân Tiên ).