Có 1 kết quả:

bút tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dấu vết của cây bút, tức nét chữ để lại.