Có 1 kết quả:

tiên dư

1/1

tiên dư

giản thể

Từ điển phổ thông

cái xơ-đăng tre, cái ghế kiệu