Có 1 kết quả:

tiết điểm

1/1

tiết điểm

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiếp điểm, điểm tiếp xúc