Có 1 kết quả:

khiếp

1/1

khiếp

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái tráp, cái hòm nhỏ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tráp, rương nhỏ. ◎Như: “đằng khiếp” 籐篋 tráp bằng mây, “thư khiếp” 書篋 rương sách.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái tráp, cái hòm nhỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cái hòm nhỏ, cái tráp: 藤篋 Va li mây.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái rương lớn để đựng quần áo vật dụng.