Có 1 kết quả:

lam cầu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Môn thể thao bóng rổ (tiếng Anh: basketball).
2. Banh bóng rổ.