Có 1 kết quả:

dụ thiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kêu trời than khổ.