Có 1 kết quả:

cự nhữ

1/1

cự nhữ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một loại thực phẩm thời xưa hình vòng xuyến, làm bằng gạo và mật

Một số bài thơ có sử dụng