Có 1 kết quả:

trang điểm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thoa chấm cho đẹp, chỉ việc làm đẹp bộ mặt của đàn bà con gái. Bản dịch Chinh phụ ngâm khúc : » Biếng trang điểm lòng người sầu tủi «.

Một số bài thơ có sử dụng