Có 1 kết quả:

xán hoa

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đoá hoa tươi đẹp — Chỉ nụ cười tươi đẹp như hoa.

Một số bài thơ có sử dụng