Có 1 kết quả:

tinh diệu tuyệt luân

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Khéo đẹp vô cùng, không gì hơn được.