Có 1 kết quả:

tinh minh cán luyện

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thông minh, mẫn tiệp, tài cán, luyện đạt.