Có 1 kết quả:

tinh khí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Tinh dịch 精液 — Danh từ đông y, chỉ tinh dịch và khí, hai thứ quan trọng trong sức khoẻ của đàn ông.

Một số bài thơ có sử dụng