Có 1 kết quả:

tinh khiết

1/1

tinh khiết

giản thể

Từ điển phổ thông

tinh khiết, thuần khiết, thanh khiết