Có 1 kết quả:

khang thị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nơi dân nghèo khổ cư ngụ.