Có 1 kết quả:

củ đàn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xét hạch tội trạng của quan lại, củ chính. § Cũng như “củ hặc” 糾劾.