Có 1 kết quả:

củ kết

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Chằng chịt với nhau.
2. Liên kết.

Một số bài thơ có sử dụng