Có 2 kết quả:

kỉ nguyênkỷ nguyên

1/2

kỉ nguyên

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ bắt đầu để ghi chép năm tháng. Việt Nam và Trung Hoa thời xưa lấy năm lên ngôi của một vị vua làm kỉ nguyên để tính năm theo niên hiệu của vị vua đó. Tây phương lấy năm đức Chúa Trời ngôi hai giáng sinh làm kỉ nguyên. Ngày nay ta hiểu theo nghĩa sau. » Nhân Tông niên hiệu mở đầu kỉ nguyên « ( Thơ cổ ).

Một số bài thơ có sử dụng