Có 1 kết quả:

hồng hải

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên biển nhỏ ở Phi châu và bán đảo Á rập ( Mer Rouge ).

Một số bài thơ có sử dụng