Có 1 kết quả:

hoàn

1/1

hoàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

lụa nõn

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Lụa nõn. ◎Như: “hoàn phiến” 紈扇 quạt làm bằng lụa.

Từ điển Thiều Chửu

① Lụa nõn, cũng có khi dùng làm quạt, cho nên gọi quạt tròn là hoàn phiến 紈扇.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Lụa nõn (một thứ lụa quý).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ lụa vải mặt thật mịn, sợi thật nhỏ.

Từ ghép 4