Có 1 kết quả:

chỉ thảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cây người Ai Cập xưa dùng làm giấy (tiếng Pháp: papyrus).