Có 1 kết quả:

tế tác

1/1

tế tác

phồn thể

Từ điển phổ thông

gián điệp

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người lính giữ việc dò xét bên địch.

Một số bài thơ có sử dụng