Có 1 kết quả:

tế toái

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ nhặt, vụn vặt.

Một số bài thơ có sử dụng