Có 1 kết quả:

cám

1/1

cám

phồn thể

Từ điển phổ thông

xanh biếc

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Xanh sẫm có ánh đỏ. ◇Nễ Hành 禰衡: “Cám chỉ đan tủy, lục y thúy câm” 紺趾丹觜, 綠衣翠衿 (Anh vũ phú 鸚鵡賦) Chân xanh mỏ đỏ, áo lục cổ biếc.

Từ điển Thiều Chửu

① Xanh biếc, tục gọi là màu thiên thanh, màu xanh sẫm ánh đỏ.

Từ điển Trần Văn Chánh

Màu đỏ tím.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Màu xanh đậm pha đỏ.

Từ ghép 1