Có 1 kết quả:

kết hầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cục xương lòi ra trước cổ đàn ông.