Có 1 kết quả:

kết hạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tụ lại thành cục đau dưới da.