Có 1 kết quả:

kết nghĩa

1/1

kết nghĩa

phồn thể

Từ điển phổ thông

kết nghĩa

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vì điều phải, mà thắt chặt mối ràng buộc với nhau.

Một số bài thơ có sử dụng