Có 1 kết quả:

giảo hình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách trừng phạt tội nhân thời cổ, tức là thắt cổ tội nhân cho chết.

Một số bài thơ có sử dụng