Có 1 kết quả:

giảo tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thắt cổ chết.