Có 1 kết quả:

tuyệt tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng hoang vắng, không dấu chân người — Mất hẳn dấu vết, không thấy đâu nữa.