Có 1 kết quả:

duy dã nạp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Thành thị Vienna, thủ đô của “Áo-địa-lợi” 奧地利 (Austria).