Có 1 kết quả:

võng cầu

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Môn thể thao quần vợt (tiếng Anh: tennis).
2. Bóng quần vợt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Môn quần vợt ( tennis ).