Có 1 kết quả:

ỷ diễm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đẹp đẽ lộng lẫy. Như: Diễm lệ.