Có 1 kết quả:

chuy tố

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người tu hành và người phàm tục. Thời cổ, đạo sĩ mặc áo đen, người thường mặc áo trắng.

Một số bài thơ có sử dụng