Có 1 kết quả:

duyên tình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mối ràng buộc vợ chồng và lòng yêu thương.

Một số bài thơ có sử dụng