Có 3 kết quả:

tity
Âm Hán Việt: ti, ty,
Unicode: U+7DE6
Tổng nét: 15
Bộ: mịch 糸 (+9 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: フフ丶丶丶丶丨フ一丨一丶フ丶丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: trung bình
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

1/3

ti

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Vải gai nhỏ dùng làm áo để tang.

ty

phồn thể

Từ điển phổ thông

vải gai nhỏ

Từ điển Thiều Chửu

① Vải gai nhỏ, dùng làm đồ để trở (để tang) các hàng thân vừa vừa.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) ① Vải gai nhỏ (dùng để tang cho hàng thân vừa vừa);
② Quay dây gai.

phồn thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sợi vải. Thớ vải.