Có 1 kết quả:

biên thức

1/1

biên thức

phồn thể

Từ điển phổ thông

đan áo, dệt