Có 1 kết quả:

miến điện

1/1

miến điện

phồn thể

Từ điển phổ thông

nước Miến Điện, Myanmar

Từ điển trích dẫn

1. Tên quốc gia ở Á Châu: “Miến Điện liên bang” 緬甸聯邦 (Union of Myanmar), thủ đô là “Ngưỡng Quang” 仰光 Yangon (tiếng Anh: Rangoon).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một nước Á châu, gần Ấn Độ, trước là thuộc địa của Anh quốc. Cũng gọi là Diến điện.