Có 1 kết quả:

tổng đốc

1/1

tổng đốc

phồn thể

Từ điển phổ thông

tổng đốc (một chức quan)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức hành chánh thời xưa, đứng đầu một tỉnh. Đoạn trường tân thanh : » Có quan Tổng đốc trọng thần «.

Một số bài thơ có sử dụng