Có 1 kết quả:

phiền tạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhiều, lộn xôn rắc rối.