Có 1 kết quả:

tú cầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quả cầu thêu. Tục cổ Trung Hoa, con gái kén chồng thì đứng trên lầu, ném quả cầu thêu xuống đường cho trúng người mình chọn lựa. Chỉ sự kén chồng. Truyện Nhị độ mai : » Mượn điềm bói cá thay gieo tú cầu «.