Có 1 kết quả:

tiêm nhược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhỏ bé yếu đuối.

Một số bài thơ có sử dụng