Có 1 kết quả:

tế tác

1/1

tế tác

giản thể

Từ điển phổ thông

gián điệp