Có 1 kết quả:

tế vi

1/1

tế vi

giản thể

Từ điển phổ thông

nhỏ bé