Có 1 kết quả:

miến điện

1/1

miến điện

giản thể

Từ điển phổ thông

nước Miến Điện, Myanmar