Có 1 kết quả:

tá kiên

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháo gỡ khỏi vai. Chỉ sự từ chức, trút bỏ chức vụ đang gánh vác trên vai.