Có 1 kết quả:

tá đầu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tháo gỡ các món trang sức giắt trên đầu.