Có 1 kết quả:

khuyết phạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thiếu sót — Thiếu hụt, túng thiếu.