Có 1 kết quả:

khuyết điểm

1/1

khuyết điểm

phồn thể

Từ điển phổ thông

khuyết điểm, điểm còn thiếu

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ thiếu sót, yếu kém.