Có 1 kết quả:

phạt tác

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Công việc nặng nhọc mà kẻ có tội phải làm, coi như một cách trừng trị.